บ้าน > ข่าว > ข่าวอุตสาหกรรม

ปัจจัยใดที่กำหนดกำลังการผลิตของหอสกัดแบบหมุน?

2023-05-12

หอสกัดแบบหมุนเป็นอุปกรณ์เคมีที่ใช้ในการสกัดสารเคมีจากเฟสหนึ่งไปยังอีกเฟสหนึ่ง โดยปกติจะประกอบด้วยจานหมุนขนานสองสามใบและห้องเคลื่อนที่สองสามอัน โดยมีลูกกลิ้งจำนวนมากบนจานหมุนที่ใช้ขนส่งสารระหว่างสองเฟส ระหว่างการทำงาน ตัวทำละลายหนึ่งตัวจะถ่ายโอนสารที่จะสกัดไปยังตัวทำละลายอีกตัว ซึ่งโดยปกติจะเป็นน้ำหรือตัวทำละลายอินทรีย์ มีการใช้กันอย่างแพร่หลายในอุตสาหกรรมต่างๆ เช่น เคมี ยา และอาหาร เพื่อสกัดและทำให้สารเคมีบริสุทธิ์


กำลังการผลิตของหอสกัดแบบหมุนขึ้นอยู่กับหลายปัจจัย เช่น ขนาดหอ พารามิเตอร์การออกแบบ ความสูง ¼ ฯลฯ ï¼ และสภาพการทำงาน โดยทั่วไป กำลังการผลิตของอุปกรณ์หอคอยขนาดใหญ่จะสูงกว่าอุปกรณ์หอคอยขนาดเล็ก นอกจากนี้ ยังจำเป็นต้องผลิตและออกแบบตามกระบวนการสกัดและข้อกำหนดในการปฏิบัติงานที่แตกต่างกัน ดังนั้น กำลังการผลิตก็จะแตกต่างกันไปตามไปด้วย โดยรวมแล้ว กำลังการผลิตของหอสกัดแบบหมุนสามารถปรับได้อย่างยืดหยุ่นตามความต้องการในการผลิตจริง